ASUS ROG G750JM - Připojení ke kabelovým sítím

background image

Připojení ke kabelovým sítím

Přes port LAN lze notebook také připojit ke kabelovým sítím, například

místním, nebo využít širokopásmové připojení k Internetu.

POZNÁMKA: podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí

poskytovatel připojení k internetu (ISP) nebo váš správce sítě, který vám

s ním také může pomoci.

Nastavení proveďte podle následujících pokynů.

DŮLEŽITÉ! Před následujícími kroky zkontrolujte, zda je port LAN

notebooku propojen s místní síti.

1. Spusťte Desktop (Pracovní plochu).
. V hlavním panelu Windows

®

klikněte pravým tlačítkem

na ikonu sítě

a poté klepněte na

a poté klepněte na Open Network

and Sharing Center (Otevřít centrum sítí a sdílení).

3. V okně Network and Sharing Center (Otevřít centrum

sítí a sdílení) klepněte na Change adapter settings

(Změnit nastavení adaptéru).

4. Klikněte pravým tlačítkem na vaši LAN a poté vyberte

Properties (Vlastnosti).