ASUS ROG G750JM - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Pomocí připojení Wi-Fi lze na notebooku pracovat s e-maily, prohlížet

Internet a sdílet aplikace prostřednictvím sociálních sítí.

DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli

využívat Wi-Fi. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této

příručce.

Aktivace Wi-Fi

Wi-Fi na notebooku aktivujte následujícími kroky:

1. Aktivujte

Aktivujte Charms bar(Panel symbolů).

. Klepněte na

a pak na

.

3. Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte jeden

Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte jeden

přístupový bod.

background image

Uživatelská příručka notebooku

55

4. Klepnutím na Connect (Připojit) spusťte síťové

připojení.

POZNÁMKA: K aktivaci připojení Wi-Fi může být nutno zadat

heslo zabezpečení.

5. Pokud chcete povolit sdílení mezi notebookem a

ostatními zařízeními podporujícími bezdrátovou

síť, klepněte na Yes, turn on sharing and connect

to devices (Ano, zapnout sdílení a připojení

k zařízením). Pokud sdílení nechcete povolit,

klepněte na No, don’t turn on sharing or connect to

devices (Ne, nezapínat sdílení a nepřipojovat se k

zařízením).

background image

56

Uživatelská příručka notebooku