ASUS ROG G750JM - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Pomocí Bluetooth si můžete snadno vyměňovat data s jinými zařízeními

podporujícími Bluetooth.

DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli

využívat Bluetooth. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této

příručce.

Párování s dalšími zařízeními podporujícími Bluetooth

Přenos dat funguje až po spárování notebooku s dalším zařízením

podporujícím Bluetooth. Za tímto účelem použijte touchpad takto:

1. Aktivujte

Aktivujte Charms bar(Panel symbolů).

. Klepněte na

a pak na Change PC Settings

(Změnit nastavení PC).

3. Pod PC Settings (Nastavení PC) vyberte Devices

(Zařízení) a pak klepnutím na Add a Device (Přidat

zařízení) vyhledejte zařízení Bluetooth.

background image

Uživatelská příručka notebooku

57

4.

Vyberte ze seznamu zařízení. Porovnejte heslo na notebooku

s heslem odeslaným vybranému zařízení. Pokud se shodují,

klepnutím na Yes (Ano) spárujte notebook se zařízením.

POZNÁMKA: u některých zařízení podporujících Bluetooth

může být nutno zadat na notebooku heslo.

background image

58

Uživatelská příručka notebooku

Vypnutí režimu Letadlo

1. Aktivujte

Aktivujte Charms bar(Panel symbolů).

. Klepněte na

a pak na

.

3. Přetažením posuvníku vlevo vypnete režim Letadlo.

Stiskněte

.

1. Aktivujte

Aktivujte Charms bar(Panel symbolů).

. Klepněte na

a pak na

.

3. Přetažením posuvníku vpravo zapnete režim Letadlo.

Stiskněte

.