ASUS ROG G750JM - Slučitelnost interního modemu

background image

Slučitelnost interního modemu

Tento notebook s interním modemem vyhovuje JATE (Japonsko),

FCC (USA, Kanada, Korea, Tchaj-wan) a CTR1. Interní modem

byl schválen podle rozhodnutí Rady 98/48/EC pro celoevropské

jednoterminálové připojení k veřejné telefonní síti. Ale vzhledem

k rozdílům mezi jednotlivými veřejnými telefonními sítěmi v různých

zemích neposkytuje toto schválení bezpodmínečné ujištění úspěšné

funkce na každém koncovém bodě veřejné telefonní sítě. V případě

problémů byste měli nejprve kontaktovat vašeho dodavatele

vybavení.