ASUS ROG G750JM - Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion)

background image

kabelu k uzemnění na vstupu do budovy.

background image

116

Uživatelská příručka notebooku

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der

Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien

nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.

Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér

det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd

samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas

av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens

instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda

paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä

käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect

de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre

type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions

du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt

av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til

fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного

типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в

соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

background image

Uživatelská příručka notebooku

117

Varovný servisní štítek

VAROVÁNÍ! PŘI OTEVŘENÍ DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU

LASEROVÉMU VYZAŘOVÁNÍ. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SI JEJ

PŘÍMO NEPROHLÍŽEJTE OPTICKÝMI NÁSTROJI.

Směrnice CDRH

. srpna 1976 zavedlo Centrum pro zařízení a radiologické zdraví

(CDRH) spadající pod Správu potravin a léčiv USA směrnice v

souvislosti s laserovými výrobky. Tyto platí pro laserové výrobky

vyrobené od 1. srpna 1976. U výrobků prodávaných ve Spojených

státech je shoda povinností.

VAROVÁNÍ! Používání ovládacích prvků nebo úpravy resp.

vykonávání činností nespecifikovaných zde nebo v instalačním

průvodci laserového zařízení mohou vést k nebezpečnému vystavení

radiaci.

Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation

Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorským

právem, která je zabezpečená právním nárokem na určité patenty

zapsané v USA a další práva spojená s duševním vlastnictvím

vlastněná korporací Macrovision a dalšími. K používání této

technologie chráněné autorským právem je nutný souhlas

korporace Macrovision a ten je určen pouze pro domácí použití a

jiná použití s limitovaným počtem opakování, pakliže korporace

Macrovision nevydala jiné povolení. Zpětné inženýrství nebo

demontování je zakázáno.