ASUS ROG G750JM - Prohlášení o síťové kompatibilitě 

background image

Prohlášení o síťové kompatibilitě

Prohlášení, které výrobce učiní k uživateli: „Toto prohlášení bude

označovat sítě, pro které je toto zařízení navrženo ke spolupráci,

a všechny upozorněné sítě, se kterými může mít toto zařízení

problémy spolupracovat. Výrobce rovněž připojí prohlášení, aby

vyjasnil, kde síťová kompatibilita závisí na nastavení fyzické a

softwarové vrstvy. Také poradí uživateli, aby kontaktoval dodavatele,

pokud je žádoucí používat zařízení na jiné síti.“
Prozatím Upozorněný orgán CETECOM vydal několik celoevropských

schválení pomocí CTR 1. Výsledkem jsou první evropské modemy,

které nevyžadují zákonná schválení pro každý jednotlivý evropský

stát.