ASUS ROG G750JM - Prohlášení Federální komise pro komunikaci

background image

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí

splňovat tyto dvě podmínky:

Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.

Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně

takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá

omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů

Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou

stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před

škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené

oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii

rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno

v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou

interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno,

že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a

zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu

rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli,

aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících

opatření:

background image

Uživatelská příručka notebooku

109

Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.

Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.

Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do

kterého je zapojen přijímač.

Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV

technika.

VAROVÁNÍ! V souladu s požadavky FCC ohledně emisních limitů a

rovněž jako prevence proti nežádoucímu rušení příjmu rádiového

nebo televizního signálu je užití stíněného napájecího kabelu

povinné. Je povoleno používat pouze dodaný napájecí kabel. Při

připojení vstupních a výstupních zařízení se používají pouze stíněné

kabely. Upozorňujeme na skutečnost, že změny a modifikace, jež

nebyly výslovně schváleny stranou zodpovídající za shodu, mohou

vést ke ztrátě vašeho oprávnění k používání tohoto zařízení.

(Přetištěno ze Sbírky federálních směrnic #47, část 15.193, 1993.

Washington DC: Kancelář Federálního registru, Administrace

národních archivů a záznamů, Tisková kancelář vlády USA.)

background image

110

Uživatelská příručka notebooku