ASUS ROG G750JM - Přehled

background image

Přehled

4. srpna 1998 bylo v Oficiálním zpravodaji EC zveřejněno rozhodnutí

Rady Evropy o CTR 1. CTR 1 platí pro veškerá terminálová

nehlasová zařízení s tónovým vytáčením, která se mají připojit

k analogové veřejné telefonní síti.
CTR 1 (Společné technické předpisy) pro připojovací požadavky na

připojení k analogové veřejné telefonní síti terminálových zařízení

(kromě terminálových zařízení podporujících hlasovou telefonii),

u kterých je síťové adresování, pokud je poskytováno, realizováno

dvoutónovou vícefrekvenční signalizací.