ASUS ROG G750JM - Informace o mechanice DVD-ROM (u vybraných modelů)

background image

Informace o mechanice DVD-

ROM (u vybraných modelů)

Jednotka DVD-ROM umožňuje přehrávání a vypalování CD a DVD.

Filmy na DVD můžete přehrávat po zakoupení volitelného softwaru.

Informace o místním přehrávání

Přehrávání filmů na DVD vyžaduje dekódování videa ve formátu

MPEG, zvuku ve formátu AC3 a obsahu chráněného CSS. CSS

(občas označovaný jako hlídač kopírování) je pojmenování

schématu pro ochranu obsahu přijatého ve filmovém průmyslu, aby

se vyšlo vstříc ochraně proti nelegální duplikaci obsahu.
Přestože existuje mnoho pravidel pro licencování CSS,

nejdůležitějším z nich je omezení přehrávání regionálně

přizpůsobeného obsahu. Aby bylo možné sjednotit vydávání filmů

podle zeměpisných oblastí, filmové tituly se na DVD vydávají vždy

podle oblastí definovaných níže v úseku „Definování regionů".

Zákony na ochranu autorských práv vyžadují omezení všech filmů

na DVD vždy pro určitý region (obvykle jsou kódovány podle

prodejního regionu). Zatímco obsah na DVD může být vydán pro

více regionů současně, pravidla tvorby CSS vyžadují, aby byl každý

systém pro přehrávání obsahu s kódováním CSS schopný pracovat s

kódováním pouze pro jeden region.

DŮLEŽITÉ!

V softwarovém prohlížeči DVD je možné pětkrát změnit

nastavení regionu, poté bude přehrávat pouze takové filmy na

DVD, jež se shodují s nastavením posledního regionu. U další změny

kódu regionu bude třeba provést nové tovární nastavení, na něž

se nevztahuje záruka. V případě nového továrního nastavení, hradí

dodání a náklady na práci uživatel.

background image

Uživatelská příručka notebooku

103

Definování regionů

Region 1

Kanada, USA a teritoria USA

Region 2

Česká republika, Egypt, Finsko, Francie, Irák, Irán, Irsko, Island, Itálie,

Japonsko, Jihoafrická republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí,

Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Saudská Arábie, Skotsko,

Slovensko, Spojené království, státy bývalé Jugoslávie, státy v Zálivu,

Sýrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko

Region 3

Barma, Indonésie, Jižní Korea, Malajsie, Filipíny, Singapur, Tchaj-wan,

Thajsko, Vietnam

Region 4

Austrálie, Jižní Amerika, Karibská oblast (kromě teritorií USA), Nový

Zéland, ostrovy Pacifiku, Střední Amerika

Region 5

CIS, Indie, Pákistán, zbytek Afriky, Rusko, Severní Korea

Region 6

Čína

background image

104

Uživatelská příručka notebooku

Jednotka Blu-ray ROM umožňuje přehrávání videa ve vysokém

rozlišení (HD) a také dalších formátů disků, například DVD a CD.

Vymezení regionu

Region A

země Severní, Střední a Jižní Ameriky a jejich teritoria; Tchajwan,

Hong Kong, Macao, Japonsko, Korea (Jižní a Severní), jihovýchodní

asijské země a jejich teritoria.

Region B

Evropské, africké a jihozápadní asijské země vč. jejich teritorií;

Austrálie a Nový Zéland.

Region C

Země střední, jižní, západní Evropy vč. jejich teritorií; Čína a

Mongolsko.

POZNÁMKA:

Více informací naleznete na webových stránkách www.

blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx