ASUS ROG G750JM - Instalace Random Access Memory (RAM)modulu

background image

Instalace Random Access Memory

(RAM)modulu

Zvyšte kapacitu paměti RAM vašeho notebooku instalací modulu

RAM do slotu paměťového modulu. Při instalaci modulu RAM do

notebooku postupujte následovně:

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny

připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí

zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

DŮLEŽITÉ! Informace o rozšíření paměti notebooku si vyžádejte

v autorizovaném servisu nebo u prodejce. V zájmu maximální

slučitelnosti a spolehlivosti kupujte pouze moduly od autorizovaných

prodejců tohoto notebooku.

POZNÁMKA: Přesný vzhled dolní strany notebooku a paměťového

modulu RAM se může lišit podle modelu, ale instalace modulu RAM

se provádí vždy stejně.

background image

Uživatelská příručka notebooku

89

A. Vytáhněte pryžový kryt dolní strany notebooku.
B. Povolte šroub krytu přihrádky notebooku.
C. Stáhněte kryt přihrádky a zcela ho sejměte z notebooku.

background image

90

Uživatelská příručka notebooku

D. Zorientujte a zasuňte modul RAM do patice pro modul RAM.
E. Zatlačte modul RAM tak, aby zacvakl na místo

2

1

úhel 30°

zářezy

background image

Uživatelská příručka notebooku

91

F. Vyrovnejte a poté zatlačte dolů kryt přihrádky zpět na místo.
G. Namontujte zpět a utáhněte dříve odmontované šroubky.
H Znovu nasaďte pryžový kryt pevného krytu přihrádky.

background image

9

Uživatelská příručka notebooku