ASUS ROG G750JM - Gesta třemi prsty

background image

Gesta třemi prsty

Přetažení

Vyberte položku, poté stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí

Tahem druhého prstu na touchpadu posuvejte položku na nové

místo.

Tažení nahoru

Tažení dolů

Tažením tří prstů nahoru zobrazte

všechny běžící aplikace.

Tažením tří prstů dolů přejděte

do režimu pracovní plochy.

background image

34

Uživatelská příručka notebooku

Funkční klávesy

Funkční klávesy notebooku mohou spouštět následující příkazy: