ASUS ROG G750JM - Gesta jedním prstem

background image

Gesta jedním prstem

Klepnutí/dvojité klepnutí

Na úvodní obrazovce Metro spustíte aplikaci klepnutím na ni.

V režimu Pracovní plocha položku spustíte dvojím klepnutím.

Levé kliknutí

Pravé kliknutí

Kliknutím na aplikaci na

úvodní obrazovce ji spusťte.

V režimu pracovní plochy

aplikaci spustíte dvojitým

kliknutím.

Na úvodní obrazovce

kliknutím aplikaci vyberete

a otevřete pruh nastavení.

Stiskem tohoto tlačítka

můžete také spustit pruh All

Apps (Všechny aplikace).

V režimu pracovní plochy

tímto tlačítkem otevřete

místní nabídku.

background image

Uživatelská příručka notebooku

31

Přetažení

Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem, aniž byste jej

zvedli z touchpadu. Položku upustíte na nové místo tím, že zvednete

prst z touchpadu.

Vytažení z horního okraje

Na úvodní obrazovce Metro vytažením z horního okraje

zobrazte pruh All apps (Všechny aplikace).

V běžící aplikaci vytažením z horního okraje zobrazte její

nabídku.

Vytažení z levého okraje

Vytažení z pravého okraje

Vytažením z levého okraje

přepínejte běžící aplikace.

Vytažením z pravého okraje

zobrazte Charms bar (Panel

symbolů).

background image

3

Uživatelská příručka notebooku