ASUS ROG G750JM - Gesta dvěma prsty

background image

Gesta dvěma prsty

Klepnutí

Otočení

Klepnutím dvěma prsty na

touchpad simulujete kliknutí

pravým tlačítkem.

Obraz otočíte umístěním

dvou prstů na touchpad, poté

otočením jednoho prstu po

nebo proti směru hodin; druhý

přitom musí zůstat na místě.

Procházení stránek dvěma prsty

(nahoru/dolů)

Procházení stránek dvěma

prsty (vlevo/vpravo)

Tahem dvou prstů rolujte nahoru

nebo dolů.

Tahem dvou prstů rolujte vlevo

nebo vpravo.

Zmenšení

Zvětšení

Táhněte dva prsty na touchpadu

k sobě.

Rozáhněte dva prsty na

touchpadu od sebe.

background image

Uživatelská příručka notebooku

33