ASUS ROG G750JM - Další klávesové zkratky

background image

Další klávesové zkratky

Pomocí klávesnice můžete také využít následující zkratky, které

usnadní spuštění aplikací a procházení Windows®8.

\

Přepnutí mezi úvodní obrazovkou a naposledy

spuštěnou aplikací

Spuštění režimu pracovní plochy

Spuštění okna Počítač v režimu pracovní plochy

Otevření okna Hledání souborů

Otevření okna Sdílet

Otevření okna Nastavení

Otevření okna Zařízení

Aktivace obrazovky zámku

Minimalizace okna Internet Explorer

background image

Uživatelská příručka notebooku

53

Otevření druhého okna na obrazovce

Otevření okna Hledání aplikací

Otevření okna Spustit

Otevření Centra snadného přístupu

Otevření okna Hledání nastavení

Otevření pole nástrojů Windows

Spuštění lupy umožňující zvětšení části

obrazovky

Zmenšení zobrazení

Otevření Nastavení vypravěče

Aktivace funkce snímku obrazovky

background image

54

Uživatelská příručka notebooku