ASUS ROG G750JM - BIOS

background image

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) ukládá nastavení hardwaru

potřebná ke spuštění notebooku.
Výchozí nastavení BIOSu jsou vhodná pro většinu případů použití

notebooku. Výchozí nastavení BIOSu neměňte, kromě níže

uvedených případů:

Zobrazení chybového hlášení při spuštění systému, vyžadujícího

vstup do Nastavení BIOSu.

Instalace nové komponenty systému, vyžadující nastavení nebo

aktualizaci BIOSu.

VAROVÁNÍ: Nesprávná nastavení BIOSu mohou vést k nestabilitě

nebo selhání startu systému. Silně doporučujeme zasahovat do

nastavení BIOSu jen s pomocí kvalifikovaného servisního technika.