ASUS ROG G750JM - Péče o notebook

background image

Péče o notebook

Notebook chraňte před prachem.

Nepoužívejte notebook v případě úniku plynu.

Na notebook nic nestavte.

NEVYSTAVUJTE notebook silným magnetickým ani

elektrickým polím.

Nevystavujte ani nepoužívejte notebook blízko tekutin,

deště nebo vlhkosti.

Nepoužívejte silná rozpouštědla, např. ředidla, benzen

ani jiné chemikálie na povrchu ani blízko povrchu

notebooku.

Před čištěním notebooku odpojte napájení a vyjměte

baterii. Otřete notebook čistou houbou z celulózy

nebo jelenicovým hadrem namočeným v roztoku

neobrušujícího detergentu a trochy teplé vody.

Přebytečnou vlhkost otřete suchým hadrem.

background image

Uživatelská příručka notebooku

11