ASUS ROG G750JM - USB Charger+

background image

USB Charger+

USB Charger+ Ви дава възможност бързо да зареждате мобилни
устройства посредством USB порта за зареждане на Вашия ASUS
Notebook PC.
Тази функция може да се използва и когато Вашият Notebook PC е в
спящ режим, в хибернация или изключен (налично само за определени

(налично само за определени

модели).

ЗАБЕЛЕЖКА: USB Charger+ е достъпен в USB 3.0 порта за зареждане с
иконата .

ВНИМАНИЕ! Ако свързаното устройство прегрее, незабавно го
отстранете.

Използване на настройките на USB Charger+

Настройките на USB Charger+ Ви дават възможност да задавате
ограничение на USB Charger+, когато Вашият ASUS Notebook PC работи
със захранване от батерията. Това също ще Ви позволи да зареждате

Това също ще Ви позволи да зареждате

устройства докато Вашият Notebook PC е в спящ режим, режим
хибернация или е изключен.

1. Щракнете с десния

бутон на иконата
USB Charger+ на
десктопа, след което
натиснете Настройки.

. Маркирайте

Enable

USB Charger +
in battery mode
(Активиране на USB
Charger + в режим
на захранване от
батерия).

background image

70

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

3. Изберете една от следните

опции зареждане или и двете:
Enable quick charge when the
system is running (Разреши
бързо зареждане докато
системата работи)
или Enable
quick charge when the system
is in sleep/hibernate/shutdown
mode (Разреши бързо
зареждане, когато системата
е в спящ режим/хибернация/
изключена).

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои модели USB Charger+ автоматично избира
и двете опции. Можете да размаркирате която и да е от двете
опции, ако е необходимо.

4. Преместете плъзгача на процентите наляво или надясно, за

да зададете лимит за зарежданите устройства.

5. Щракнете върху "ОК", за да запишете направените настройки.

В противен случай натиснете "Отказ".

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

71

Щракнете, за да
активирате режима за
икономия на батерията.