ASUS ROG G750JM - Power4Gear Hybrid

background image

Power4Gear Hybrid

Оптимизира производителността на Вашия Notebook PC с помощта на
икономичните режими на Power4Gear.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изключването на Notebook PC от електрическата мрежа
автоматично поставя Power4Gear Hybrid в режим Battery Saving (Икономия
на батерията).

Стартиране на Power4Gear Hybrid

Изберете от следните режими на планове
на захранването.

Използвайте тези опции, за да
персонализирате режима за
икономия на енергия.

Позволява Ви да скриете иконите на работния
плот и да включвате или изключвате режима
за презентации.

Режим Battery saving (Икономия на батерията)

Този режим удължава живота на батерията на Вашия Notebook PC,
когато компютърът е включен в електрическата мрежа или се захранва
от батерията.

Performance mode (Режим на производителност)

Използвайте този режим, когато действията, които извършвате,
изискват висока производителност, като например когато играете игри
или правите бизнес презентации на Вашия Notebook PC.

натиснете

.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

69