ASUS ROG G750JM - Незабавно включване

background image

Незабавно включване

Пестете батерията, докато Вашият Notebook PC е в режим на дълбок
сън (Deep S3) с помощта на Instant On (Незабавно включване).

ЗАБЕЛЕЖКА: Deep S3 е технология, благодарение на която пестите
енергия докато ASUS Notebook PC е в спящ режим.

ВАЖНО! Времето в режим на готовност варира според оставащия
капацитет на батерията на Notebook PC, модела на компютъра,
конфигурацията и условията на работа.

Режим за икономия на
батерията

Този режим Ви дава по-дълго време
в режим на готовност, като по този
начин батерията може да издържи до
30 (тридесет) и повече дни. Когато е
разрешен този режим, Notebook PC
се връща в последното си състояние
на работа в рамките на по-малко от
7 секунди, четири часа след като е
преминал в режим на дълбок сън.

Режим на производителност

Режимът на производителност
е разрешен по подразбиране за
Вашия Notebook PC. Той позволява
системата да се върне в последното
си състояние на работа в рамките
на две секунди, дори и след като
Notebook PC е бил в режим на дълбок
сън.

background image

7

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

73

Глава 5:
Тестове при включване на
системата (POST)