ASUS ROG G750JM - Отдолу

background image

Отдолу

ЗАБЕЛЕЖКА: Долната страна може да се различава на външен вид в
зависимост от модела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дъното на Notebook PC може да стане топло или
горещо при работа или зареждане на батерийния модул. Когато работите
с Notebook PC, не го поставяйте върху повърхност, която може да
блокира вентилационните отвори.

ВАЖНО! Продължителността на работа на батериите варира в
зависимост от това за какво използвате Notebook PC и от техническите
му характеристики. Батерийният модул не се разглобява.

Батерийният модул не се разглобява.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

19

Батериен модул

Батерийният модул се зарежда автоматично, когато Вашият
Notebook PC е свързан към източник на енергия. Когато се зареди,
батерийният модул захранва Вашия Notebook PC.

Пружинно заключване на батерията

Пружинното заключване на батерията автоматично задържа
модула на батерията на място, след като той бъде поставен в
отделението за батерия.

ВАЖНО! Това заключване трябва да бъде в отключено
положение, когато изваждате батерийния модул.

Вентилационни отвори

Вентилационните отвори позволяват да влиза студен и да излиза
горещ въздух от Вашия Notebook PC .

ВАЖНО! Убедете се, че вентилационните отвори не са запушени

от хартия, книги, дрехи, кабели или други обекти, в противен

случай е възможно прегряване.

Отделение за модул RAM памет (Random-access memory)

RAM отделението Ви дава възможност да добавяте RAM памет, за
да увеличите капацитета на паметта на Вашия Notebook PC.

Отделение за твърд диск

Това отделение е предназначено за твърдия диск на Вашия
Notebook PC.

Събуфър

Събуфърът произвежда ниски честоти за по-плътен и по-богат
басов звук, подходящ за компютърни игри или гледане на филми
на Вашия Notebook PC.

background image

0

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Комбиниран порт за изход за слушалки/вход за микрофон.

Този порт Ви дава възможност да свържете изходния сигнал на
Notebook PC с високоговорители или слушалки. Можете също да
използвате този порт, за да свържете Вашия Notebook PC към
устройства, поддържащи формата S/PDIF (Sony/Philips Digital
Interconnect Format).

Входен порт за микрофон

Входният порт за микрофон се използва за свързване на Вашия
Notebook PC към външен микрофон.

USB 3.0 порт с USB Charger+

Този USB 3.0 порт с иконата има функция USB Charger+. USB
Charger+ Ви дава възможност бързо да зареждате мобилни
устройства и може да се използва докато Notebook PC е в спящ
режим, хибернация или е изключен (за избрани модели).

USB 3,0 порт

Този порт за универсална серийна шина 3.0 (USB 3.0) предоставя
по-бърз пренос със скорост до 5 Gbit/s и е обратно съвместим с
USB .0.

Mini DisplayPort порт/Thunderbolt порт (варира според модела)

Използвайте Thunderbolt адаптер, за да свържете Вашия
Notebook PC към DisplayPort, VGA, DVI или HDMI външен дисплей
и да усетите високодетайлните функции на дисплея чрез
технологията Intel

®

Thunderbolt™.