ASUS ROG G750JM - Лява страна

background image

Лява страна

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

3

Отвор за ръчно изваждане

Отворът за ръчно изваждане се използва за изваждане на
тавата, когато бутонът за отваряне не функционира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отворът за ръчно изваждане да се
използва само когато бутонът за отваряне не функционира.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел Използване
на оптичното устройство
в това ръководство.

Четец на Flash памет

Този Notebook PC има гнездо за вграден четец за карти с памет,
който поддържа MMC и SD карти.

background image

4

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC