ASUS ROG G750JM - Изглед отзад

background image

Изглед отзад

Вентилационни отвори

Вентилационните отвори позволяват да влиза студен и да излиза
горещ въздух от Вашия Notebook PC .

ВАЖНО! Убедете се, че вентилационните отвори не са запушени

от хартия, книги, дрехи, кабели или други обекти, в противен

случай е възможно прегряване.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

5

Глава 2:
Използване на Вашия Notebook
PC