ASUS ROG G750JM - Дясна страна

background image

Дясна страна

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

1

HDMI порт

Този порт е предназначен за конектор за интерфейс за
високодетайлна мултимедия (HDMI) и е съвместим с HDCP, което
позволява възпроизвеждане на HD DVD дискове, Blu-ray и друго
защитено съдържание.

LAN порт

Включете мрежов кабел в този порт и свържете към локална
мрежа (LAN).

VGA порт

Този порт позволява да свържете Вашия Notebook PC към
стандартно устройство с VGA, като например монитори или
проектори.

Вход за захранване (постоянен ток)

Включете адаптера в този порт, за да заредете вградения
батериен модул и да захраните Вашия Notebook PC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Адаптерът може да се загрее или да
започне да пари по време на работа. Уверете се, че адаптерът
не е покрит. Дръжте го далеч от тялото си докато е включен в
източник на електричество.

ВАЖНО! Използвайте само адаптера, включен в комплекта, за да
заредете вградения батериен модул и да захраните Notebook PC.

background imageЕлектронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Гнездо за Kensington

®

заключване

Гнездото за Kensington

®

заключване Ви дава възможност да

заключите Notebook PC като използвате продукти за защита на
преносими компютри, съвместими с Kensington

®

.

USB 3,0 порт

Този порт за универсална серийна шина 3.0 (USB 3.0) предоставя
по-бърз пренос със скорост до 5 Gbit/s и е обратно съвместим с
USB .0.

Оптично устройство

Оптичното устройство на Вашия Notebook PC може да поддържа
няколко дискови формата, като например CD, DVD, записани
дискове и презаписваеми дискове.

Индикатор на оптично устройство

Този индикаторъ светва, когато е натиснат електронния бутон за
отваряне на оптичното устройство докато Notebook PC е включен.
Този индикатор светва, когато оптичното устройство чете данни
или записва данни на диск.

Бутон за отваряне на оптичното устройство

Натиснете този бутон, за да се извади тавата на оптичното
дисково устройство.