ASUS ROG G750JM - Достъп до BIOS

background image

Достъп до BIOS

Рестартирайте Вашия Notebook PC и натиснете

по време

на POST.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

75