ASUS ROG G750JM - Разширени опции

background image

Разширени опции

Използвайте

Advanced options (Разширени опции) за допълнително

остраняване на неизправности на Вашия Notebook PC.
Достъп до тази настройка по време на POST:

1. Рестартирайте Вашия Notebook PC и натиснете

по

време на POST.

. Изчакайте Windows

®

да се зареди. Изберете опция от

екрана и натиснете

Troubleshoot (Отстраняване на

неизправности).

3. Натиснете

Advanced options (Разширени опции).

4. На екрана Advanced options (Разширени опции) изберете

опцията за отстраняване на неизправности, която искате
да извършите.

5. Следвайте последователните стъпки, за да завършите

процеса.

background image

86

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

4. В екрана Advanced options (Разширени опции), изберете

System Image Recovery (Възстановяване от системен
образ)
.

5. Изберете акаунт, който искате да възстановите чрез

файл със системно изображение.

6. Въведете паролата за акаунта и натиснете

Continue

(Продължи).

7. Изберете

Use the latest available system image

(recommended) (Използване на последното налично
системно изображение (препоръчва се))
, след
което натиснете

Next (Напред). Можете също така да

изберете

Select a system image (Избор на системно

изображение), ако системното изображение е на
външно устройство или DVD.

8. Следвайте последователните стъпки, за да завършите

процеса по възстановяване от системен образ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Горещо Ви препоръчваме често да архивирате
системата си, за да предотвратите загуба на данни, в случай
че Notebook PC спре да работи.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

87

Глава 6:
Надстройка на Вашия Notebook
PC