ASUS ROG G750JM - Тестове при включване на системата (POST)

background image

Глава 5:
Тестове при включване на
системата (POST)

background image

74

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC