ASUS ROG G750JM - Windows® приложения

background image

приложения

Тези приложения се намират на екрана Start (Старт) и се показват във

формат мозайка за улеснен достъп.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои приложения изискват регистрация в Microsoft
акаунт, за да могат да се стартират напълно.

background image

4

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC