ASUS ROG G750JM - Активни елементи

background image

Активни елементи

Активните елементи на екрана Ви позволяват да стартирате програми и
да получавате достъп до настройките на Вашия Notebook PC. Функциите
в тези активни елементи могат да се активират с помощта на тъчпада.

Активни точки в стартирано приложение

Активни елементи на екрана Старт

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

43

Активен елемент

Действие

горен ляв ъгъл

Задръжте курсора на мишката върху горния

ляв ъгъл, след това щракнете миниатюрата

на скорошните приложения, за да се върнете

обратно на това изпълняващо се приложение.

Ако сте стартирали повече от едно приложение,
плъзнете надолу, за да покажете всички
стартирани приложения.

долен ляв ъгъл

От екрана на изпълняващо се приложение:
Задръжте курсора на мишката над долния ляв

ъгъл, след което натиснете миниатюрата на

екрана Start (Старт), за да се върнете на екрана

Start (Старт).

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също така да натиснете

Windows клавиша

на клавиатурата, за да

се върнете към екрана Start (Старт)

От екрана Start (Старт):

Задръжте курсора на мишката върху долния

ляв ъгъл, след това щракнете миниатюрата на

изпълняващо се приложение, за да се върнете

обратно на това приложение.

горна страна

Дръжте курсора отгоре, докато той не стане

икона на ръка. Плъзнете, след което пуснете

приложението на ново място.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция на точка за
безжичен достъп работи само при изпълняващо

се приложение или когато искате да използвате

функцията Snap (Прилепване). За повече

информация, вижте Функция Snap (Прилепване)

под Работа с Windows

®

приложения.

горен и долен десен
ъгъл

Задръжте курсора на мишката над горния или

долния десен ъгъл, за да стартирате

Charms bar

(лентата Charms).

background image

44

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Работа с Windows

®

приложения

Използвайте тъчпада на Вашия Notebook PC или клавиатурата, за да
стартирате или персонализирате своите приложения.