ASUS ROG G750JM - Windows® потребителски интерфейс 

background image

потребителски интерфейс

Windows

®

8 се предлага с мозаечен потребителски интерфейс, който Ви дава

възможност да организирате и лесно да получавате достъп до Windows

®

приложения от екрана Start (Старт). Той включва следните функции, които
можете да използвате докато работите на своя Notebook PC.