ASUS ROG G750JM - Използване на Snap (Прилепване)

background image

Използване на Snap (Прилепване)

Използвайте тъчпада на Вашия Notebook PC или клавиатурата, за да

активирате и използвате Snap (Прилепване).

Лента Snap
(Прилепване)

1. Стартирайте приложението, което искате да прилепите.

. Натиснете и задръжите най-горната част на

приложението и го плъзнете наляво или надясно по
екрана докато не се появи лентата за прилепване.

3. Стартирайте друго приложение.

4. Стартирайте друго приложение.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

51

1. Стартирайте приложението, което искате да прилепите.

. Натиснете

.

3. Стартирайте друго приложение.
4. За да превключите от едното приложение на другото,

За да превключите от едното приложение на другото,
натиснете

.

background image

5

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC