ASUS ROG G750JM - Стартиране за пръв път

background image

Стартиране за пръв път

Когато стартирате Вашия компютър за пръв път, ще се появят поредица

от екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на основни

настройки на Вашата операционна система

Windows

®

8.

За да стартирате Notebook PC за пръв път:

1. Натиснете бутона за включване и изключване на Notebook PC.

Изчакайте няколко минути, докато се появи екранът за настройка.

. От екрана за настройка, изберете езика, който да използвате на

Вашия Notebook PC.

3. Внимателно прочетете лицензионните условия. Сложете отметка в

I accept the license terms for using Windows (Приемам условията

за лиценза за използване на Windows) и щракнете върху Accept

(Приемам).

4. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате следните

основни елементи:
• Компютърът Ви трябва да е защитен

• Персонализиране

• Безжични

• Настройки

• Влизане във Вашия компютър

5. След като конфигурирате основните елементи, ще се появи

въвеждащият курс за Windows

®

8. Гледайте го, за да научите

повече за функционалността на Windows

®

8.

Windows

®