ASUS ROG G750JM - Свързване към кабелни мрежи

background image

Свързване към кабелни мрежи

Можете също така да се свържете към кабелни мрежи, като например
локални мрежи и широколентова връзка към интернет с помощта на
LAN порта на Notebook PC.

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с Вашия интернет доставчик или мрежов
администратор за помощ при настройка на Вашата интернет връзка.

За конфигуриране на Вашите настройки, вижте следните процедури.

ВАЖНО! Уверете се, че между LAN порта на Вашия Notebook PC и
локалната мрежа е свързан кабел преди да извършите някое от следните
действия.

1. Стартирайте

Desktop (Работен плот).

. От лентата със задачи на Windows

®

щракнете с десния

бутон на мишката върху иконата на мрежите,
след което натиснете

Open Network and Sharing Center

(Отвори центъра за мрежи и споделяне).

3. В прозореца на Network and Sharing Center (Център за

мрежи и споделяне) натиснете

Change adapter settings

(Промени настройките на адаптера).

4. Щракнете с десния бутон на мишката върху Вашата

локална мрежа и изберете

Properties (Свойства).