ASUS ROG G750JM - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Получавайте достъп до имейлите си, сърфирайте в интернет и

споделяйте приложения чрез уебсайтовете на социалните мрежи с
помощта на Wi-Fi връзката на Вашия Notebook PC.

ВАЖНО! Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим)е изключен,

за да разрешите Wi-Fi функцията на Вашия Notebook PC. За още

информация, вижте раздел Airplane mode (Самолетен режим) в това

ръководство.

Разрешаване на Wi-Fi

Разрешете Wi-Fi на Вашия Notebook PC с помощта на следните стъпки:

1. Стартирайте лента

Charms bar (лентата Charms).

. Натиснете

и натиснете

.

3. Изберете си точка за достъп от списъка с налични Wi-Fi

връзки.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

55

4. Щракнете върху

Connect (Свързване), за да стартирате

мрежовата връзка

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е да бъдете подканени да въведете
ключ за сигурност за разрешаване на Wi-Fi връзката.

5. Ако искате да разрешите споделяне между Notebook PC и

други безжични системи, натиснете

Yes, turn on sharing

and connect to devices (Да, включете споделяне и

свързване към устройства). Натиснете No, don’t turn

on sharing or connect to devices (Не, не включвай

споделяне и не се свързвай с устройства) , ако не

желаете да разрешавате функцията за споделяне.

background image

56

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC