ASUS ROG G750JM - Airplane mode (Режим "Самолет")

background image

Airplane mode (Режим "Самолет")

Airplane mode (Самолетен режим) забранява безжичната
комуникация, което Ви позволява да използвате Вашия Notebook PC
безопасно по време на полет.

Включване на Airplane mode (Самолетен режим)

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с авиокомпанията, за да научите повече
за услугите по време на полет, които можете да използвате, както и за
ограниченията при работа с Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

59