ASUS ROG G750JM - Достъп до екрана All Apps (Всички приложения)

background image

Достъп до екрана All Apps (Всички приложения)

Освен приложенията, които вече са закачени на екрана Start

(Старт), можете да отворите и други приложения чрез екрана Apps

(Приложения)

.

Хоризонтален плъзгач

Стартиране на екрана All Apps (Всички приложения)

Стартирайте екрана Apps (Приложения) като използвате тъчпада или

клавиатурата на Вашия Notebook PC.

Плъзнете от горния ръб, за да стартирате лентата

All Apps

(Всички приложения).

От екрана Start (Старт), натиснете

, за да

изберете иконата

All Apps (Всички приложения)

,

след което натиснете

.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

47

Закачане на още приложения към екран Start (Старт)

Можете да закачите още приложения към екрана Start (Старт) с

помощта на тъчпада.

1. Поставете курсора на мишката над приложението, което

желаете да добавите към екрана Старт.

. Щракнете с десния бутон на мишката върху

приложението, за да активирате настройките му.

3. Натиснете иконата

.

background image

48

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC