ASUS ROG G750JM - Поставяне на Notebook PC в спящ режим

background image

Поставяне на Notebook PC в спящ режим

За да поставите Notebook PC в спящ режим, натиснете бутона за
включване и изключване веднъж.

Можете да поставите Вашия Notebook PC в спящ режим
чрез Режим на работния плот. За да направите това,
стартирайте работния плот, след което натиснете alt + f4

,

за да стартирате прозореца Изключване. Изберете

Sleep

(Заспиване) от падащото меню, след което изберете OK.

Натиснете

Натиснете

от

Charms bar (лентата Charms), след

което натиснете

>

Shut down (Изключване) за

стандартно изключване.

От екрана за вход натиснете

От екрана за вход натиснете

>

Shut down

(Изключване).

Можете да изключите Вашия Notebook PC чрез Режим

Можете да изключите Вашия Notebook PC чрез Режим
на работния плот. За да направите това, стартирайте
работния плот, след което натиснете alt + f4

, за да

стартирате прозореца Изключване. Изберете

Shut Down

(Изключване) от падащото меню, след което изберете
OK.

Ако Вашият Notebook PC спре да отговаря, натиснете

Ако Вашият Notebook PC спре да отговаря, натиснете
и задръжте бутона за включване и изключване в
продължение на най-малко четири (4) секунди докато
Notebook PC не се изключи.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC