ASUS ROG G750JM - Други клавишни комбинации

background image

Други клавишни комбинации

С помощта на клавиатурата можете да използвате други преки пътища,
които ще Ви помогнат за стартиране на приложения и навигация в
Windows

®

8.

\

Превключва между екрана Старт и последното
изпълняващо се приложение

Стартира работния плот

Стартира прозореца

Компютър на работния плот

Отваря прозореца

Търсене на файл

Отваря прозорец

Споделяне

Отваря прозореца

Настройки

Отваря прозореца

Устройства

Активира екрана Заключване

Минимизира прозореца

Internet Explorer

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

53

Отваря прозореца

Втори екран

Отваря прозореца Търсене на приложение

Отваря прозореца

Изпълни

Отваря

Център за улеснен достъп

Отваря прозореца

Търсене на настройки

Отваря меню с Windows

®

инструменти

Стартира иконата на лупата и увеличава екрана.

Намалява екрана

Отваря

Настройки на разказвача

Разрешава функцията

печат на екрана

background image

54

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC