ASUS ROG G750JM - CE маркировка

background image

CE маркировка

CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Версията на устройството отговаря на изискванията на директива
004/108/EC “Електромагнитна съвместимост” и на директива 006/95/
EC “Директива за ниско напрежение”, издадени от Комисията на
Европейската общност.

CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Това е продукт от клас Б; в домашна среда този продукт може да
причини радиосмущения, което може да наложи предприемането на
съответни мерки от потребителя.