ASUS ROG G750JM - Съвместимост със законите за опазване на околната среда и Декларация 

background image

Съвместимост със законите за опазване на околната
среда и Декларация

ASUS следва концепцията за екологичен дизайн и производство на
своите продукти и прави всичко възможно във всеки един етап от
живота си, продуктите на ASUS да отговарят на нормите за опазване на
околната среда. В допълнение, ASUS публикува информация, основана
на изискванията на съответните разпоредби.

Вижте http://csr.asus.com/english/Compliance.htm за повече информация
за изискванията на разпоредбите, които ASUS спазва:
JIS-C-0950 Декларация на материалите в Япония
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Енергийни закони на Швейцария