ASUS ROG G750JM - Съвместимост на вътрешния модем

background image

Съвместимост на вътрешния модем

Notebook PC моделът с вътрешен модел е съвместим с JATE (Япония),
FCC (САЩ, Канада, Корея, Тайван) и CTR1. Вътрешният модем е
одобрен в съответствие с Решение 98/48/ЕО на Съвета относно
единното паневропейско свързване към обществените комутируеми
телефонни мрежи (PSTN). Въпреки това, поради разликите между
отделните PSTN, предоставяни в отделните държави, одобрението
не предоставя само по себе си безусловна гаранция за успешна
експлоатация във всяка крайна точка на PSTN мрежата. В случай на
проблеми, свържете се с Вашия доставчик като първа инстанция.