ASUS ROG G750JM - Продукт, съвместим с ENERGY STAR

background image

Продукт, съвместим с ENERGY STAR

ENERGY STAR е програма на Агенцията за защита

на околната среда на САЩ и на Министерството

на енергетиката на САЩ, с която те ни помагат да

спестяваме пари и да предпазваме околната среда

чрез енергийноефективни продукти и практики.
Всички продукти на ASUS с логото ENERGY

STAR отговарят на стандарта ENERGY STAR и

енергоспестяващата функция е активирана по подразбиране. Мониторът

и компютърът автоматично преминават в режим „Сън” при липса на

активност 15 и 30 минути. За да събудите компютъра, щракнете с

мишката или натиснете произволен клавиш на клавиатурата.
Моля, посетете http://www.energy.gov/powermanagement за подробна

информация относно управлението на консумация на енергия и

ползите за околната среда. Освен това можете също така да посетите

http://www.energystar.gov, за да прочетете повече информация за

съвместната програма ENERGY STAR.

ЗАБЕЛЕЖКА: Energy Star НЕ се поддържа на продукти с Freedos и Linux.

background image

10

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Предотвратяване на слухови увреждания

За да предотвратите слухови увреждания, не слушайте силен звук

продължително време.