ASUS ROG G750JM - Предупреждения на UL за безопасност

background image

Предупреждения на UL за безопасност

Задължителни за стандарта UL 1459, чийто предмет са
далекосъобщителни (телефонни) съоръжения, които се включват чрез
електричество в далекосъобщителна мрежа с работно напрежение
спрямо земята, което не надвишава максимум от 00V, 300V вариации
на амплитудата и 105V rms, и които са инсталирани или ползвани в
съответствие с Националния закон за електричеството на САЩ (NFPA
70).

Когато използвате модема на Notebook PC, трябва да следвате основни
изисквания за безопасност, за да намалите риска от пожар, токов удар
и нараняване, включително и следните:

• Не използвайте Notebook PC в близост до вода, например близо до

вана, мивка, кухненска мивка, мокро помещение или в близост до
басейн.

• Не използвайте Notebook PC по време на гръмотевична буря. Може да

има известен риск от токов удар поради светкавица.

• Не използвайте използвайте Notebook PC при изтичане на газ.

Изисквания на UL 164 отнасящи се до основни (непрезареждаеми) и
второстепенни (презареждаеми) литиеви батерии като захранване в
продукти. Тези батерии съдържат метален литий или литиева сплав,
или литиев йон и може да се състоят от единична електрохимична
клетка или две или повече клетки, свързани последователно, паралелно
или по двата начина, които преобразуват химическа енергия в
електрическа чрез необратима или обратима химична реакция.

• Не излагайте батерията на Notebook PC на огън, защото може да се

взриви. Проверете местните разпоредби за евентуални специални
изисквания за изхвърляне на батериите, за да се намали риска от
нараняване поради запалване или експлозия.

• Неизползвайте захранващи адаптери или батерии от други устройства,

за да намалите опасността от физическо нараняване поради огън или
избухване. Използвайте само адаптери одобрени от UL и батериите
предоставени от производителя или одобрени търговски представители.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

115

Бележки относно ТВ тунери (при определени
модели)

Бележка до техника, инсталиращ CATV системата - Кабелната
разпределителна система трябва да бъде заземена в съответствие
с ANSI/NFPA 70 към Националния закон за електричеството на САЩ
(NEC), по-точно раздел 80.93, Заземяване на външен проводящ екран
на коаксиален кабел – инсталацията трябва да включва свързване на
екрана на коаксиалния кабел със заземяването на входа на сградата.

Предупредителни съобщения относно лития

за северните страни (за литиево-йонни

батерии)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended

by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the

manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita

in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o

equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie

nell’ambiente. (Italian)