ASUS ROG G750JM - Предупреждение на ФКК относно радиочестотно облъчване

background image

Предупреждение на ФКК относно радиочестотно
облъчване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Промени или модификации, които не са одобрени
изрично от страната отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат
правата на потребителя да използва оборудването. “Производителят
декларира, че това устройство е ограничено до канали от 1 до 11 в рамките
на честоти от .4GHz чрез софтуер за САЩ.”

Това оборудване отговаря на изискванията на FCC за ограниченията,
отнасящи се до неконтролирана среда. За да подсигурите спазване
на изискванията на FCC за радиочестотно облъчване, избягвайте
преки контакти с предавателната антена по време на предаване.
Крайните потребители трябва да спазват специфичните инструкции за
експлоатация, за да работят в съответствие с указанията за излагане
на радиочестоти.