ASUS ROG G750JM - Негласови устройства 

background image

Негласови устройства

Телефонният секретар и телефоните с високоговорители могат да се
включат тук, както и модеми, факс машини, системи за автоматично
избиране и алармени системи. Оборудване, при което качеството на
говора се контролира от регулатори (напр. телефони със слушалка, а в
някои страни също и безжичните телефони) не влиза тук.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

107

Таблицата по-долу показва страните използващи CTR21
стандарта в момента.

Държава

Приложим

Допълнително изпитване

Австрия1

Да

Не

Белгия

Да

Не

Чехия

Не

Не е приложимо

Дания1

Да

Да

Финландия

Да

Не

Франция

Да

Не

Германия

Да

Не

Гърция

Да

Не

Унгария

Не

Не е приложимо

Исландия

Да

Не

Ирландия

Да

Не

Италия

Предстои

Предстои

Израел

Не

Не

Лихтенщайн

Да

Не

Люксембург

Да

Не

Нидерландия1 Да

Да

Норвегия

Да

Не

Полша

Не

Не е приложимо

Португалия

Не

Не е приложимо

Испания

Не

Не е приложимо

Швеция

Да

Не

Швейцария

Да

Не

Великобритания Да

Не

background image

108

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC