ASUS ROG G750JM - Информация за Blu-ray ROM устройство (при определени модели)

background image

Информация за Blu-ray ROM устройство (при

(при

определени модели)

Региони

Blu-ray ROM устройството Ви дава възможност да гледате
високодетайлно (HD) видео и други формати на дискове като DVD CD.
Регион A

Страните в Северна, Централна и Южна Америка и техните територии;
Тайван, Хонконг, Макао, Япония, Корея (Южна и Северна), страните в
Югоизточна Азия и техните територии.
Регион Б

Страните в Европа, Африка и Югозападна Азия и техните територии;
Австралия и Нова Зеландия.
Регион В

Страните в Централна и Южна Азия, Източна Европа и техните
територии; Китай и Монголия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте уебсайта на Blu-ray дисковете www.blu-raydisc.
com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx за повече информация.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

105