ASUS ROG G750JM - Декларация на Macrovision Corporation 

background image

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да предотвратите излагане на лазера на оптичното
устройство, не се опитвайте да демонтирате или поправяте оптичното
устройство сами. За Ваша безопасност, свържете се с професионален
техник за помощ.

background image

118

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC