ASUS ROG G750JM - Декларация за съвместимостта на мрежата 

background image

Декларация за съвместимостта на мрежата

Изявление на производителя към потребителя: „В тази декларация се
посочват мрежите, с които устройството е предназначено да работи,
както и всяка определена мрежа, с която устройството може да има
затруднения при взаимната експлоатация. Производителят дава
също сродна информация с оглед изясняване къде съвместимостта
на мрежата е зависима от физическото състояние или програмното
осигуряване на комутируемите връзки. Декларацията съветва
потребителя да се свърже с продавача, ако оборудването ще се
използва в друга мрежа”.

Към момента нотифицираният орган CETECOM е издал няколко
паневропейски одобрения, използвайки CTR 1. Резултатите са първите
модеми в Европа, които не изискват одобрения от регулаторните органи
на всяка отделна европейска страна.