ASUS ROG G750JM - Декларация за съвместимостта на мрежата

background image

Декларация за съвместимостта на мрежата

Изявление на производителя към нотифицирания орган и продавача:
„Тази декларация ще посочи мрежите, за които е предназначено
оборудването и мрежите, с които оборудването може да има проблеми".

background image

106

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC