ASUS ROG G750JM - Бележки относно ТВ тунери (при определени модели)

background image

Изискване за електрическа безопасност

С продукти с напрежение по-голямо от 6А и тегло повече от 3кг трябва
да използвате захранващи кабели по-големи или равни на: H05VV-F, 3G,
0.75mm или H05VV-F, G, 0.75mm.