ASUS ROG G750JM - Информация за DVD-ROM устройството (при определени модели)

background image

Информация за DVD-ROM устройството (при

(при

определени модели)

DVD-ROM устройството Ви дава възможност да разглеждате и
създавате свои собствени CD и DVD дискове. Можете да закупите
допълнителен софтуер за гледане на DVD дискове, за да гледате DVD
заглавия.

Информация за регионите

Възпроизвеждането на DVD филми включва MPEG видео декодиране,
цифров AC3 звук и декодиране на защитено CSS съдържание. CSS
(понякога наричана още защита от копиране) е името дадено на
схемата за защита на съдържанието, което се използва във филмовата
индустрия, за да се защити съдържанието от незаконен презапис.

Въпреки, че много правила се прилагат на притежаващите
CSS лицензи, правилото, което е най-уместно е ограничение за
възпроизвеждане на съдържание в даден регион. За да се улесни
разпределението на филми по региони, DVD филмите се пускат за
специален географски регион, което е обяснено по-долу в “Определения
за региони”. Авторското право изисква всички DVD филми да бъдат
ограничения за определен регион (обикновено се кодират за региона,
в който ще се продават). Съдържанието на DVD филма може да се
пусне в много региони, но правилата на CSS изискват всички системи
да могат да възпроизвеждат криптирано CSS съдържание само за един
регион.

ВАЖНО! Тази регионална настройка може да се променя до 5 пъти с
помощта на софтуер,с лед което е възможно възпроизвеждането на
DVD филми само с последната регионална настройка. Промяната на
регионалния код след това изисква фабрично нулиране на системата,
което не се покрива от гаранцията. Ако е необходимо нулиране,
потребителят покрива разходите по доставката и нулирането.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

103

Дефиниране на региони

Регион 1

Канада, САЩ и територии на САЩ
Регион 2

Чехия, Египет, Финландия, Франция, Германия, държавите в Залива,
Унгария, Исландия, Иран, Ирак, Ирландия, Италия, Япония, Холандия,
Норвегия, Полша, Португалия, Саудитска арабия, Шотландия, Южна
Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Сирия, Турция, Великобритания,
Гърция, бившите югославски републики, Словакия
Регион 3

Бурма, Индонезия, Южна Корея, Малайзия, Филипините, Сингапур,
Тайван, Тайланд, Виетнам
Регион 4

Австралия, Карибите (без териториите на САЩ), централна Америка,
Нова Зеландия, островите в Тихия океан, Южна Америка
Регион 5

CIS, Индия, Пакистан, останалата част от Африка, Русия, Северна
Корея
Регион 6

Китай

background image

104

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC